Wiki’s voor in de les

Medium: wiki. Een wiki is een (gratis) educatieve online tool. De wiki kan een platform worden waarop leerlingen zelf een pagina aanmaken of samen aan een onderwerp werken. Je kunt een gratis wiki maken op http://www.wikispaces.com/

Werkvorm:
- samenwerking:
–> de leerlingen maken samen een wikipagina over een opgegeven thema
–> contractwerk/BZL: de leerlingen kunnen thuis of tijdens een groepsmoment in klas aanvullende oefeningen/leerinhouden verwerken.

Lesfase:
- uitvoerende fase

Vak:
- bijna voor ieder vak van toepassing!
- een uitgewerkte voorbeeldwiki Fysica – warmteleer is terug te vinden op:  htp://testvoorwarmteleer.wikispaces.com/

Simpel als krijt – handleiding wiki

Moeilijkheidsgraad: eenvoudig -> gevorderd

This entry was posted in aardrijkskunde, biologie, chemie, cultuurwetenschappen, Duits, economie, educatieve online tools, Engels, esthetica, Frans, fysica, geschiedenis, godsdienst, informatica, natuurwetenschappen, Nederlands, opdracht, pav, samenwerken, uitvoering, wiskunde, zedenleer and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.