Speelfilm in jouw les: www.schoolfilm.be

Media: De schoolfilmwebsite, een project van het expertisenetwerk AUGent, biedt een schat aan leermiddelen. Het luik “didactiek” van de website zet de didactische visie van de makers uiteen. Het luik “films” biedt een zoekmachine voor speelfilms op leraarkenmerk, leerlingkenmerk, onderwijstype, vakken, taboes, regio’s.

Werkvorm:
onderwijsleergesprek:  stel een aantal vragen over het filmfragment vooraf. Na het bekijken van het filmfragment lossen jullie samen de vragen op.
doceren:  zoek een passend filmfragment ter visualisatie van de lesinhoud
- voorbeeld: wetenschappen/wiskunde. Toon een fragment uit de biografie van een  belangrijke wetenschapper die het komen tot de theorie weerspiegelt.
opdracht,  samenwerken, begeleid zelfstandig leren: 
a. laat de leerlingen uit een vooraf opgestelde filmselectie een film analyseren en  bespreken.
b. thematische opdracht.
- voorbeeld: gedragswetenschappen.  Stel een onderzoeksthema op uit aan de hand van het zoekluik “taboes.”. Laat de leerlingen dit thema onderzoeken en koppelen aan de film. – - voorbeeld: esthetica. Laat de leerlingen filmkenmerken per regio (Amerika, Angelsakisch, Europees,…) opzoeken. Wat zijn de gelijkenissen? Wat zijn de verschillen?
- voorbeeld: cultuurwetenschappen. Hoe wordt een bepaalde cultuur geportretteerd in een speelfilm = de film als venster, spiegel en spiegelpaleis op de wereld (cfr Bruno De Wever).

Lesfase
voorbereiding:  ter visualisatie van de les een aantal fragmenten selecteren
uitvoering: zie verschillende werkvormen
evaluatie:
a. toon een ongezien filmfragment op een overhoring.
b. toon een gezien filmfragment op een overhoring.
c. toon op het einde van de les een filmfragment als samenvatting. Laat de leerlingen zelf de geziene leerinhouden ontdekken en synthetiseren.

Vakken
Alle vakken: taalvakken, wetenschapsvakken, zaakvakken. Let wel: afhankelijk van zoekmachine op website!

Eenvoudig

This entry was posted in aardrijkskunde, audio, video en animatie, biologie, Duits, educatieve online tools, Engels, evaluatie, Frans, geschiedenis, godsdienst, instructie, interactie, introductie, Lesfase, lesvoorbereiding, Nederlands, pav, uitvoering, vak and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.