YouTube for Schools: Join the Global Classroom Today!

Medium: YouTube-kanaal voor in de klas

Meer info: mashable.com/2011/12/12/youtube-for-schools/

Zoek op : http://www.youtube.com/education

Of op http://www.youtube.com/schools

Werkvorm:

- instructie: toon zelf een Youtubefilmpje
- interactie: laat leerlingen een gepast filmpje zoeken of maken en op Youtube posten

 

 

 

Posted in audio, video en animatie, introductie, uitvoering, Uncategorized | Tagged | Comments Off

Game: Minecraft edu

Every day, more and more teachers are using the world-building game Minecraft to engage and educate. The game is a true phenomenon and gamers young and old are using it in countless creative ways. Practitioners of Games Based Education have realized the potential and have embraced Minecraft in classrooms around the world.

MinecraftEdu is the collaboration of a small team of educators and programmers from the United States and Finland. They are working with Mojang AB of Sweden, the creators of Minecraft, to make the game affordable and accessible to schools everywhere. They have also created a suite of tools that make it easy to unlock the power of Minecraft in YOUR classroom.

Lees meer…

Posted in aardrijkskunde, games, informatica, medium, natuurwetenschappen | Tagged , , | Comments Off

Facebook in de klas

Handleiding Facebook in klas

Medium: Facebook, sociaal netwerk
Werkvorm:
- samenwerkend leren: eerder geschikt voor langer durende projecten
- interactie: houd een dagboek bij (bijvoorbeeld omtrent je sportprestaties). Anderen kunnen reageren, tips geven, …
Lesfase: lesvoorbereiding (wat moet je doen alvorens facebook in de klas te gebruiken)
Vak: alle vakken

gevorderde moeilijkheidsgraad

Posted in aardrijkskunde, biologie, chemie, cultuurwetenschappen, Duits, economie, Engels, esthetica, facebook, Frans, fysica, geschiedenis, godsdienst, informatica, interactie, lesvoorbereiding, lichamelijke opvoeding, natuurwetenschappen, Nederlands, pav, samenwerken, sociaal medium, vak, wiskunde, zedenleer | Comments Off

Ideeënboek: sociale media in het onderwijs – Scribd

Scribd is the world’s largest social reading and publishing company.”

Je kan er informatieve documenten, samenvattingen of handleidingen terugvinden. Je kan zelf je eigen documenten online opslaan en embedden. Zoals wij hieronder demonstreren kan je de ‘embed’ link gebruiken om je eigen documenten of gevonden verslagen op je eigen website te linken naar jouw scribd document.

Bron: www.scribd.comIdeeënboek sociale media in het onderwijs

Posted in Handleiding, Theoretische achtergrond | Tagged | Comments Off

Van Foto naar cartoons met befunky

Mediumwww.befunky.com
Online tool die beelden omzet naar cartoons. Je kan een foto uploaden en ermee aan de slag gaan. Nadien kan je je werk makkelijk opslaan en eventueel in een powerpoint plakken om een verhaal te creëren. Registratie niet noodzakelijk.

Andere mogelijke software om dit te doen (nog niet uitgetest):

  • Take5 (stop-motionanimatiefilmpjes)
  • 3D Album / Windows Movie Maker / Photo Story 3 (dynamische fotopresentatie)
  • Foto’s bewerken: Picasa
Werkvorm:
- instructie
–> bij het bewerken van je foto kan je kiezen tussen verschillende kunststijlen (pointillisme, impressionisme, pop art, olieverf, waterverf). Demonstreer in de les esthetica waarvoor de begrippen staan.
–> maak een kijkwijzer, de site laat toe foto’s te bewerken en tekst toe te voegen
- interactie
–> een cartoon of fotoverhaal om reactie uit te lokken
- opdracht
–> een cartoon of fotoverhaal laten maken bij een lesonderwerp.
Bijvoorbeeld: om vocabulaire te verduidelijken, om een verhaal te verwerken, de kenmerken in een landschapsfoto bijschrijven, …
Lesfase:
- voorbereidingsfase: cartoon maken om reactie uit te lokken bij je leerlingen; een kijkwijzer maken mbv foto’s en tekst
- uitvoerende fase 
Vak:
- alle vakken
Posted in aardrijkskunde, audio, video en animatie, biologie, Duits, Engels, esthetica, Frans, geschiedenis, godsdienst, instructie, interactie, Lesfase, lichamelijke opvoeding, medium, natuurwetenschappen, Nederlands, opdracht, pav, uitvoering, werkvorm | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Game ‘Darfur is dying’ : een vluchtelingenkamp ervaren

Media: Dit gratis online spel, ontwikkeld als serious game, laat leerlingen proeven van het echte leven in een vluchtelingenkamp. Het spel zelf is gebaseerd op het conflict in Darfoer, en is heel pro-actief ontwikkeld: het wil leerlingen aanzetten tot actie. Mogelijkheden van het medium:
a. Luik “background”: dit biedt de leerlingen een achtergrondschets (update huidige situatie in Darfoer, humanitaire hulpverlening in Darfoer en de achtergrond van de Soedanese burgeroorlog)
b. Luik “action” minder geschikt, dient om leerlingen te activeren in hulpverlening. Misschien wel passend in een thematisch schoolproject over het Zuiden?
c. Het spel: “Darfur is dying”wil leerlingen onderdompelen in een echt vluchtelingenkamp. Eerst kies je een personage (man, vrouw, kind). De keuze van het personage is niet arbitrair: de overlevingskansen zijn duidelijk anders naar gelang van gender en leeftijd. Daarna zoekt het geselecteerde karakter naar water, zonder in een hinderlaag te lopen. Daarna komt het karakter in het vluchtelingenkamp, waarin het moet zorgen voor voedsel, water, gezondheid en het bouwen van schuilplaatsen. In het kamp zijn er ook getuigenissen aanwezig van slachtoffers, en worden ook de begrippen NGO en VN toegelicht. Opzet: houd het zeven dagen vol in een vluchtelingenkamp. Leuk: om jouw overlevingskansen te vergroten, kun je meer leren over het conflict, een brief naar de president schrijven of andere vrienden uitnodigen voor het spel.

Werkvormen:
Het spel is heel erg leerlinggericht opgesteld en je speelt het alleen. Dit spel is dus minder geschikt voor instructie. Dit spel is het meest doeltreffend wanneer leerlingen eerst zelf het spel verkennen.
Opdracht: als huistaak kun je de leerlingen het spel zelf laten spelen (het spel is gratis ter beschikking). Geef de leerlingen een duidelijk evaluatieschema mee over het spel en bespreek samen in de volgende les.
Spel: in een les over humanitaire rampen, VN-hulp, derdewereldconflicten, kan het spel ingezet worden om de leerinhouden achteraf te visualiseren en om de leerlingen te laten proeven van de realiteit door simulatie. Foto’s en video’s tonen wel verschrikkingen, maar wanneer leerlingen zelf echt moeten overleven in een simulatievluchtelingenkamp, ervaren ze de leerinhoud concreet in plaats van abstract.

Lesfase:
Evaluatie: na een les over derdewereldproblematiek, humanitaire crisissen,… kun je de leerlingen in de ICT-klas het spel laten spelen. Via een evalutieschema link je de ervaringen van het spel aan de leerinhoud.
Uitvoering: opdracht in de les

Vakken:
cultuurwetenschappen, godsdienst, geschiedenis ,pav

      Eenvoudig: je kunt het spel onmiddellijk spelen, geen registratie nodig

 

Posted in cultuurwetenschappen, evaluatie, games, opdracht, pav, spel, uitvoering, vak, zedenleer | Tagged , , , , , , , , | Comments Off

Speelfilm in jouw les: www.schoolfilm.be

Media: De schoolfilmwebsite, een project van het expertisenetwerk AUGent, biedt een schat aan leermiddelen. Het luik “didactiek” van de website zet de didactische visie van de makers uiteen. Het luik “films” biedt een zoekmachine voor speelfilms op leraarkenmerk, leerlingkenmerk, onderwijstype, vakken, taboes, regio’s.

Werkvorm:
onderwijsleergesprek:  stel een aantal vragen over het filmfragment vooraf. Na het bekijken van het filmfragment lossen jullie samen de vragen op.
doceren:  zoek een passend filmfragment ter visualisatie van de lesinhoud
- voorbeeld: wetenschappen/wiskunde. Toon een fragment uit de biografie van een  belangrijke wetenschapper die het komen tot de theorie weerspiegelt.
opdracht,  samenwerken, begeleid zelfstandig leren: 
a. laat de leerlingen uit een vooraf opgestelde filmselectie een film analyseren en  bespreken.
b. thematische opdracht.
- voorbeeld: gedragswetenschappen.  Stel een onderzoeksthema op uit aan de hand van het zoekluik “taboes.”. Laat de leerlingen dit thema onderzoeken en koppelen aan de film. – - voorbeeld: esthetica. Laat de leerlingen filmkenmerken per regio (Amerika, Angelsakisch, Europees,…) opzoeken. Wat zijn de gelijkenissen? Wat zijn de verschillen?
- voorbeeld: cultuurwetenschappen. Hoe wordt een bepaalde cultuur geportretteerd in een speelfilm = de film als venster, spiegel en spiegelpaleis op de wereld (cfr Bruno De Wever).

Lesfase
voorbereiding:  ter visualisatie van de les een aantal fragmenten selecteren
uitvoering: zie verschillende werkvormen
evaluatie:
a. toon een ongezien filmfragment op een overhoring.
b. toon een gezien filmfragment op een overhoring.
c. toon op het einde van de les een filmfragment als samenvatting. Laat de leerlingen zelf de geziene leerinhouden ontdekken en synthetiseren.

Vakken
Alle vakken: taalvakken, wetenschapsvakken, zaakvakken. Let wel: afhankelijk van zoekmachine op website!

Eenvoudig

Posted in aardrijkskunde, audio, video en animatie, biologie, Duits, educatieve online tools, Engels, evaluatie, Frans, geschiedenis, godsdienst, instructie, interactie, introductie, Lesfase, lesvoorbereiding, Nederlands, pav, uitvoering, vak | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Engelse vocabulair aanschouwelijk

Medium: http://www.vocabahead.com/
Je krijgt de Engelse vocabulair uitgelegd aan de hand van tekeningen/video’s, synoniemen en een Engelstalige uitleg.
Quizen is mogelijk.
Je kan een eigen voc.-lijst selecteren, die delen met je leerlingen en de quiz enkel over die lijst laten doorgaan.
Registreren is enkel noodzakelijk indien je een eigen lijst wil aanmaken.

werkvorm:
- instructie
–> deze tool legt de woordenschat uit die leerlingen nog niet begrijpen. Instructie gebeurt dus door de tool maar op maat (volgens noden van de leerling).
- opdracht
–> bij het lezen van een tekst kunnen leerlingen deze tool gebruiken voor de woorden die ze niet begrijpen.
- samenwerken
–> met de klas maak je zelf ‘flashcards’ bij de vocabulairlijst die te studeren is. Ze zoeken dus een geschikte prent / cartoon bij het woord en leggen het woord in het Engels verder uit.

lesfase:
- lesvoorbereiding
–> eigen woordenlijsten toevoegen
- introductie
- Verwerking

vak:
- Engels

eenvoudig (flashcards e.d. gebruiken)
gemiddeld (toevoegen van eigen voc.lijsten)

Posted in educatieve online tools, Engels, instructie, introductie, lesvoorbereiding, opdracht, samenwerken, uitvoering | Tagged , , , , , , , , | Comments Off

Text2mindmap

Medium: http://www.text2mindmap.com
Plak of typ de inhoudstafel in het daarvoor voorziene kader en zet het automatische om naar een mindmap.

werkvorm:
- instructie
–> maak zelf een eerste keer de mindmap en toon de leerlingen hoe ze dit makkelijk kunnen doen met deze tool.

lesfase:
- lesvoorbereiding
- introductie

vak:
- alle vakken

eenvoudig

Posted in aardrijkskunde, biologie, chemie, Duits, economie, educatieve online tools, Engels, Frans, fysica, geschiedenis, godsdienst, informatica, instructie, introductie, lesvoorbereiding, lichamelijke opvoeding, natuurwetenschappen, Nederlands, pav, Uncategorized, wiskunde, zedenleer | Tagged , , , , | Comments Off

Panoramio: luchtfoto’s en meer van overal ter wereld

Medium: http://www.panoramio.com
Zoek een plaats op en je krijgt een luchtfoto verrijkt met extra foto’s van  bezienswaardigheden, typische straatbeelden, e.d.
Mits registratie kan je zelf foto’s uploaden en toevoegen aan de kaart.
Het registreren omvat het aanmaken van een google-account die ook bruikbaar is voor andere google applicaties (zoals Picasa, iGoogle, …).
Vergelijkbaar met Google Earth maar meer foto’s.

werkvorm:
- opdracht
–> Opzoeken van een te bespreken/bezoeken plaats. Wat zijn de bezienswaardigheden? Stippel een route uit die we kunnen volgen. Duid herkenningspunten aan op die route.
- samenwerken + excursie
–> Bij een klasuitstap is elk groepje verantwoordelijk voor het verrijken van de kaart op panoramio maar voor een ander monument/stadsgedeelte/route.

lesfase:
- introductie
- verwerking

vak:
- taalvakken (cultuurles)
- Aardrijkskunde
- Vakoverschrijdend: klasuitstap

eenvoudig

 

Posted in aardrijkskunde, Duits, educatieve online tools, Engels, Frans, introductie, Nederlands, opdracht, samenwerken, uitvoering | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off