Kranten maken

Medium: maak met je klas een online krant via http://www.krantenmaken.nl/

Werkvorm:

- samenwerkingsvorm: verdeel je klas in groepjes. Elke week houdt een andere groep het nieuws bij (specifiek voor jouw vakĀ OF in de taal van onderwijs geschreven) via de webpagina.
Gebruik de krant nadien in een lesmoment: actua-discussie, begrijpend lezen, actua-presentatie, …
Je kan de klas ook themakranten laten maken!

lesfase: uitvoering

 

This entry was posted in cultuurwetenschappen, Duits, economie, educatieve online tools, Engels, Frans, Nederlands, opdracht, pav, samenwerken, uitvoering, zedenleer. Bookmark the permalink.

Comments are closed.