Interactie in de les met Socrative

Met het programma Socrative kunt u leerlingen extra betrekken bij de les door ze op stellingen en vragen te laten reageren via hun smartphone, tablet, laptop of welke device dan ook.

De website www.socrative.com is een online stemkastjes-tool. Het biedt docenten de mogelijkheid om de kennis van leerlingen te toetsen. Het voordeel ten opzichte van ‘gewone’ stemkastjes is dat het gratis is en je geen speciale software nodig hebt. Natuurlijk moet je wel voldoende leerlingen met een device met internet hebben.

Hoe werkt het?
Het laagdrempelige van Socrative is dat leerlingen geen account hoeven aan te maken. De docent moet dat wel. Nadat de docent een account heeft aangemaakt [www.socrative.com],  kan hij inloggen en krijgt hij voor de quiz die hij maakt een kamernummer toegewezen. Dit kamernummer geeft hij door aan de leerlingen.  Door dit kamernummer in te voeren, kan de leerling aan de slag. De toepassing is webbased, dus te gebruiken op elke device met internet [telefoon, pc, laptop, tablet]. Daarnaast heeft Socrative een app ontwikkeld voor de verschillende soorten smartphones.
Vervolgens zijn er grofweg twee manieren om met Socrative te werken. De eerste mogelijkheid  is  om vooraf een quiz te ontwikkelen die de leerlingen in eigen tempo kunnen maken, of in het tempo wat door de docent wordt bepaald. Daarnaast biedt Socrative de mogelijkheid om tussendoor mondeling een vraag in de groep te gooien waarop de leerlingen moeten reageren via Socrative.

Bij het maken van de quiz heeft u keuze ook meerkeuzevragen [met één of meer goede, antwoorden], goed/fout-vragen en open vragen [met korte antwoorden].  Daarnaast is er een game-variant, de zogenaamde space-race. Leerlingen werken dan in teams samen aan de beantwoording van de vragen, het team dat als eerst een raket over het scherm ziet komen, heeft gewonnen.

Resultaten

De resultaten van de stemmingen [zowel van de vragen die u  tijdens de les bedenkt als van de vragen die u als quiz aanbiedt] kunt u direct online bekijken of laten zien in de klas via digibord of beamer met scherm. U kunt ze ook laten toesturen via de mail. U kunt ervoor kiezen om de resultaten binnen te krijgen als Excell spreadsheet of online via Google spreadsheet.  Als u de resultaten bewaart, kunt u aan het eind van een lessenreeks kijken of dezelfde quiz beter of slechter gemaakt wordt.  Of dat de mening over een bepaald onderwerp veranderd is.

Toepassing in de les
Er zijn talloze toepassingsmogelijkheden te bedenken. Ter inspiratie noemen we er enkele:

  • Voorkennis activeren: je kunt testen wat leerlingen al weten van een onderwerp voordat je het gaat behandelen;
  • Effectiviteit van de les: je kunt je een beeld vormen van wat leerlingen van de les hebben begrepen door na de uitleg en verwerking de les te eindigen met een paar vragen;
  • Interactie: door  geregeld tijdens de les een vraag te stellen en deze via Socrative te beantwoorden, betrekt u alle leerlingen bij de les. Iedereen moet immers een antwoord intypen, niet alleen degene die u aanwijst of die zijn of haar hand opsteekt;
  • Samenwerken: laat leerlingen samen vragen beantwoorden, bijvoorbeeld in competitievorm door het spel ‘space-race’ te spelen. Bedenk hierbij een opzet waardoor er echt samengewerkt wordt en niemand achterover kan leunen, bijvoorbeeld in tweetallen waarbij  de een het antwoord probeert op te zoeken in het leerboek en de ander via internet;
  • Ranking binnen de groep: Leerlingen kunnen zelf zien hoe ze presteren ten opzichte van anderen in de groep [daarvoor moet je wel de resultaten van de stemming delen met de leerlingen];
  • Discussie: je kunt een discussie starten door de meningen over een onderwerp te peilen. Vaak zijn er in een klas maar een paar leerlingen die zich in discussies echt durven te uiten, via Socrative is dat laagdrempeliger;
  • Brainstorm: je kunt met de leerlingen brainstormen door ze te vragen in een paar woorden hun ideeën naar voren te brengen;
  • Leerbehoefte peilen: laat leerlingen via Socrative aangeven wat ze over een bepaald onderwerp graag willen leren;
  • Voorbereiden op een toets: laat leerlingen kernwoorden aandragen waarvan zij denken dat deze belangrijk zijn voor de geplande toets. Dit geeft zowel uzelf als uw leerlingen inzicht in wat ze al weten en in hoeverre ze zich een goed beeld hebben gevormd van de behandelde leerstof.

Beperkingen
Elke tool heeft zijn beperkingen. Het is goed om dat van te voren te weten zodat u daar rekening mee kunt houden. Voor Socrative geldt dat het niet zo goed schijnt te werken op Blackberry’s. Op de en of andere manier is de website niet helemaal goed te zien op een Blackberry.  Natuurlijk kan dat ook zomaar weer opgelost zijn bij een nieuwe release van de toepassing. Daarnaast is het met Socrative niet mogelijk om afbeeldingen/bronnen bij vragen te tonen. Tenslotte is het aantal vraagtypen, zoals hierboven al beschreven, beperkt.

Alternatieven
Naast Socrative zijn er nog andere tools waarmee je leerlingen kunt laten stemmen. Elke tool heeft zijn voor- en nadelen, deze zijn handig op een rijtje gezet in een blogpost van Margreet van de Berg: http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/2012/03/interactie-in-de-klas-door-te-stemmen.html

Bron: vives.nl

This entry was posted in aardrijkskunde, biologie, chemie, cultuurwetenschappen, Duits, economie, educatieve online tools, Engels, esthetica, evaluatie, Frans, fysica, geschiedenis, godsdienst, informatica, interactie, lichamelijke opvoeding, natuurwetenschappen, Nederlands, pav, spel, vak, werkvorm, wiskunde, zedenleer and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.