e-book: Integreren van een tablet in je lespraktijk

Download het e-book ‘Apps Apps Apps’

Omschrijving: Dit boek is tot stand gekomen door de vele vragen van leerkrachten die aan de slag willen gaan met hun iPad in de klas. Een vraag die steeds terugkomt: Welke apps hebben we nu zeker nodig? Op basis hiervan krijg je een korte rondleiding op de persoonlijke iPad van de schrijver. Verwacht je aan een lijst die je op weg zal helpen, maar die zeker niet definitief is. Denk eraan, dit zijn je eerste stappen naar het integreren van dit toestel in de dagelijkse lespraktijk.
In dit overzicht wordt stilgestaan bij algemene apps die bruikbaar zijn voor alle vakken. De vakspecifieke apps komen verder in het schooljaar aan bod.

This entry was posted in educatieve online tools, games, Handleiding and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.