Game ‘Darfur is dying’ : een vluchtelingenkamp ervaren

Media: Dit gratis online spel, ontwikkeld als serious game, laat leerlingen proeven van het echte leven in een vluchtelingenkamp. Het spel zelf is gebaseerd op het conflict in Darfoer, en is heel pro-actief ontwikkeld: het wil leerlingen aanzetten tot actie. Mogelijkheden van het medium:
a. Luik “background”: dit biedt de leerlingen een achtergrondschets (update huidige situatie in Darfoer, humanitaire hulpverlening in Darfoer en de achtergrond van de Soedanese burgeroorlog)
b. Luik “action” minder geschikt, dient om leerlingen te activeren in hulpverlening. Misschien wel passend in een thematisch schoolproject over het Zuiden?
c. Het spel: “Darfur is dying”wil leerlingen onderdompelen in een echt vluchtelingenkamp. Eerst kies je een personage (man, vrouw, kind). De keuze van het personage is niet arbitrair: de overlevingskansen zijn duidelijk anders naar gelang van gender en leeftijd. Daarna zoekt het geselecteerde karakter naar water, zonder in een hinderlaag te lopen. Daarna komt het karakter in het vluchtelingenkamp, waarin het moet zorgen voor voedsel, water, gezondheid en het bouwen van schuilplaatsen. In het kamp zijn er ook getuigenissen aanwezig van slachtoffers, en worden ook de begrippen NGO en VN toegelicht. Opzet: houd het zeven dagen vol in een vluchtelingenkamp. Leuk: om jouw overlevingskansen te vergroten, kun je meer leren over het conflict, een brief naar de president schrijven of andere vrienden uitnodigen voor het spel.

Werkvormen:
Het spel is heel erg leerlinggericht opgesteld en je speelt het alleen. Dit spel is dus minder geschikt voor instructie. Dit spel is het meest doeltreffend wanneer leerlingen eerst zelf het spel verkennen.
Opdracht: als huistaak kun je de leerlingen het spel zelf laten spelen (het spel is gratis ter beschikking). Geef de leerlingen een duidelijk evaluatieschema mee over het spel en bespreek samen in de volgende les.
Spel: in een les over humanitaire rampen, VN-hulp, derdewereldconflicten, kan het spel ingezet worden om de leerinhouden achteraf te visualiseren en om de leerlingen te laten proeven van de realiteit door simulatie. Foto’s en video’s tonen wel verschrikkingen, maar wanneer leerlingen zelf echt moeten overleven in een simulatievluchtelingenkamp, ervaren ze de leerinhoud concreet in plaats van abstract.

Lesfase:
Evaluatie: na een les over derdewereldproblematiek, humanitaire crisissen,… kun je de leerlingen in de ICT-klas het spel laten spelen. Via een evalutieschema link je de ervaringen van het spel aan de leerinhoud.
Uitvoering: opdracht in de les

Vakken:
cultuurwetenschappen, godsdienst, geschiedenis ,pav

      Eenvoudig: je kunt het spel onmiddellijk spelen, geen registratie nodig

 

This entry was posted in cultuurwetenschappen, evaluatie, games, opdracht, pav, spel, uitvoering, vak, zedenleer and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.