Interactie in de les met Socrative

Met het programma Socrative kunt u leerlingen extra betrekken bij de les door ze op stellingen en vragen te laten reageren via hun smartphone, tablet, laptop of welke device dan ook.

De website www.socrative.com is een online stemkastjes-tool. Het biedt docenten de mogelijkheid om de kennis van leerlingen te toetsen. Het voordeel ten opzichte van ‘gewone’ stemkastjes is dat het gratis is en je geen speciale software nodig hebt. Natuurlijk moet je wel voldoende leerlingen met een device met internet hebben.

Hoe werkt het?
Het laagdrempelige van Socrative is dat leerlingen geen account hoeven aan te maken. De docent moet dat wel. Nadat de docent een account heeft aangemaakt [www.socrative.com],  kan hij inloggen en krijgt hij voor de quiz die hij maakt een kamernummer toegewezen. Dit kamernummer geeft hij door aan de leerlingen.  Door dit kamernummer in te voeren, kan de leerling aan de slag. De toepassing is webbased, dus te gebruiken op elke device met internet [telefoon, pc, laptop, tablet]. Daarnaast heeft Socrative een app ontwikkeld voor de verschillende soorten smartphones.
Vervolgens zijn er grofweg twee manieren om met Socrative te werken. De eerste mogelijkheid  is  om vooraf een quiz te ontwikkelen die de leerlingen in eigen tempo kunnen maken, of in het tempo wat door de docent wordt bepaald. Daarnaast biedt Socrative de mogelijkheid om tussendoor mondeling een vraag in de groep te gooien waarop de leerlingen moeten reageren via Socrative.

Bij het maken van de quiz heeft u keuze ook meerkeuzevragen [met één of meer goede, antwoorden], goed/fout-vragen en open vragen [met korte antwoorden].  Daarnaast is er een game-variant, de zogenaamde space-race. Leerlingen werken dan in teams samen aan de beantwoording van de vragen, het team dat als eerst een raket over het scherm ziet komen, heeft gewonnen.

Resultaten

De resultaten van de stemmingen [zowel van de vragen die u  tijdens de les bedenkt als van de vragen die u als quiz aanbiedt] kunt u direct online bekijken of laten zien in de klas via digibord of beamer met scherm. U kunt ze ook laten toesturen via de mail. U kunt ervoor kiezen om de resultaten binnen te krijgen als Excell spreadsheet of online via Google spreadsheet.  Als u de resultaten bewaart, kunt u aan het eind van een lessenreeks kijken of dezelfde quiz beter of slechter gemaakt wordt.  Of dat de mening over een bepaald onderwerp veranderd is.

Toepassing in de les
Er zijn talloze toepassingsmogelijkheden te bedenken. Ter inspiratie noemen we er enkele:

  • Voorkennis activeren: je kunt testen wat leerlingen al weten van een onderwerp voordat je het gaat behandelen;
  • Effectiviteit van de les: je kunt je een beeld vormen van wat leerlingen van de les hebben begrepen door na de uitleg en verwerking de les te eindigen met een paar vragen;
  • Interactie: door  geregeld tijdens de les een vraag te stellen en deze via Socrative te beantwoorden, betrekt u alle leerlingen bij de les. Iedereen moet immers een antwoord intypen, niet alleen degene die u aanwijst of die zijn of haar hand opsteekt;
  • Samenwerken: laat leerlingen samen vragen beantwoorden, bijvoorbeeld in competitievorm door het spel ‘space-race’ te spelen. Bedenk hierbij een opzet waardoor er echt samengewerkt wordt en niemand achterover kan leunen, bijvoorbeeld in tweetallen waarbij  de een het antwoord probeert op te zoeken in het leerboek en de ander via internet;
  • Ranking binnen de groep: Leerlingen kunnen zelf zien hoe ze presteren ten opzichte van anderen in de groep [daarvoor moet je wel de resultaten van de stemming delen met de leerlingen];
  • Discussie: je kunt een discussie starten door de meningen over een onderwerp te peilen. Vaak zijn er in een klas maar een paar leerlingen die zich in discussies echt durven te uiten, via Socrative is dat laagdrempeliger;
  • Brainstorm: je kunt met de leerlingen brainstormen door ze te vragen in een paar woorden hun ideeën naar voren te brengen;
  • Leerbehoefte peilen: laat leerlingen via Socrative aangeven wat ze over een bepaald onderwerp graag willen leren;
  • Voorbereiden op een toets: laat leerlingen kernwoorden aandragen waarvan zij denken dat deze belangrijk zijn voor de geplande toets. Dit geeft zowel uzelf als uw leerlingen inzicht in wat ze al weten en in hoeverre ze zich een goed beeld hebben gevormd van de behandelde leerstof.

Beperkingen
Elke tool heeft zijn beperkingen. Het is goed om dat van te voren te weten zodat u daar rekening mee kunt houden. Voor Socrative geldt dat het niet zo goed schijnt te werken op Blackberry’s. Op de en of andere manier is de website niet helemaal goed te zien op een Blackberry.  Natuurlijk kan dat ook zomaar weer opgelost zijn bij een nieuwe release van de toepassing. Daarnaast is het met Socrative niet mogelijk om afbeeldingen/bronnen bij vragen te tonen. Tenslotte is het aantal vraagtypen, zoals hierboven al beschreven, beperkt.

Alternatieven
Naast Socrative zijn er nog andere tools waarmee je leerlingen kunt laten stemmen. Elke tool heeft zijn voor- en nadelen, deze zijn handig op een rijtje gezet in een blogpost van Margreet van de Berg: http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/2012/03/interactie-in-de-klas-door-te-stemmen.html

Bron: vives.nl

Posted in aardrijkskunde, biologie, chemie, cultuurwetenschappen, Duits, economie, educatieve online tools, Engels, esthetica, evaluatie, Frans, fysica, geschiedenis, godsdienst, informatica, interactie, lichamelijke opvoeding, natuurwetenschappen, Nederlands, pav, spel, vak, werkvorm, wiskunde, zedenleer | Tagged | Comments Off

e-book: Integreren van een tablet in je lespraktijk

Download het e-book ‘Apps Apps Apps’

Omschrijving: Dit boek is tot stand gekomen door de vele vragen van leerkrachten die aan de slag willen gaan met hun iPad in de klas. Een vraag die steeds terugkomt: Welke apps hebben we nu zeker nodig? Op basis hiervan krijg je een korte rondleiding op de persoonlijke iPad van de schrijver. Verwacht je aan een lijst die je op weg zal helpen, maar die zeker niet definitief is. Denk eraan, dit zijn je eerste stappen naar het integreren van dit toestel in de dagelijkse lespraktijk.
In dit overzicht wordt stilgestaan bij algemene apps die bruikbaar zijn voor alle vakken. De vakspecifieke apps komen verder in het schooljaar aan bod.

Posted in educatieve online tools, games, Handleiding | Tagged , , , | Comments Off

Gaming in the classroom

Gaming in the Classroom

Posted in games, interactie, samenwerken, spel, Theoretische achtergrond, werkvorm | Tagged , , , , | Comments Off

LOL* wiskunde (*Learning OnLine)

Medium: www.wezoozacademy.be/
Online filmpjes, gebaseerd op het leerplan wiskunde.

Werkvorm: ter herhaling (remediëring)

Vak: wiskunde

Posted in audio, video en animatie, evaluatie, instructie, uitvoering, wiskunde | Comments Off

Kranten maken

Medium: maak met je klas een online krant via http://www.krantenmaken.nl/

Werkvorm:

- samenwerkingsvorm: verdeel je klas in groepjes. Elke week houdt een andere groep het nieuws bij (specifiek voor jouw vak OF in de taal van onderwijs geschreven) via de webpagina.
Gebruik de krant nadien in een lesmoment: actua-discussie, begrijpend lezen, actua-presentatie, …
Je kan de klas ook themakranten laten maken!

lesfase: uitvoering

 

Posted in cultuurwetenschappen, Duits, economie, educatieve online tools, Engels, Frans, Nederlands, opdracht, pav, samenwerken, uitvoering, zedenleer | Comments Off

Facebook page voor jouw vak!

Medium: sociaal, online medium (gratis).  Sommige leerkrachten twijfelen om facebook te gebruiken door de privacyinstellingen. Je kan je facebookpage echter maken zonder gebruik te maken van je persoonlijke account (zie handleiding)

Werkvorm: discussie, spelvorm, opdrachtvorm. Zie de page als een dynamische onlinemuur voor jouw vak/klas. Mogelijkheden: je kan evenementen aankondigen, links delen (video, audio, artikels). Interactie is mogelijk door in discussie te starten in de messageruimte, door facebooknote (een soort van blog) en door vragen en polls te lanceren.

Lesfase: lesvoorbereiding, evaluatie, na de les. De facebookpagina kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de evaluatiefase (een poll, een discussie verderzetten), maar is vooral geschikt buiten de lesuren. Het is een middel uit de leefwereld van leerlingen om hen te triggeren en up to date te houden. 
Een ander voordeel zijn de statistieken. Na dertig “vind ik leuks” krijg je van facebook gratis statistieken ter beschikking: hoeveel keer bekijken de gebruikers jouw pagina, welke onderdelen worden het meest bezocht,…

Hoe maak je een facebookpagina? Op volgende website vind je een stappenplan

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld.

 

Posted in aardrijkskunde, biologie, chemie, cultuurwetenschappen, Duits, economie, Engels, esthetica, evaluatie, facebook, Frans, fysica, geschiedenis, godsdienst, informatica, instructie, interactie, lesvoorbereiding, lichamelijke opvoeding, natuurwetenschappen, Nederlands, opdracht, pav, samenwerken, sociaal medium, spel, wiskunde, zedenleer | Comments Off

Maak een stripverhaal!

Medium: Met dit online medium maak je snel en makkelijk een stripverhaal. Je hoeft niet te registreren, de tool laat je toe makkelijk te “publiceren” waarna je je werk kan versturen naar eigen (of ander) mailadres.

http://http://www.pimpampum.net/bubblr/

Werkvorm: geef vraagstukken een extra boost door ze in de vorm van een stripverhaal aan te brengen, laat leerlingen zelf een stripverhaal creëren over een klasuitstap of een lesonderwerp, gebruik een comic om je leerlingen te triggeren  om te discussiëren over een topic, …

Posted in aardrijkskunde, audio, video en animatie, biologie, chemie, cultuurwetenschappen, Duits, economie, Engels, esthetica, Frans, fysica, geschiedenis, godsdienst, informatica, interactie, lichamelijke opvoeding, natuurwetenschappen, Nederlands, opdracht, pav, vak, wiskunde, zedenleer | Comments Off

Flickr gebruiken voor vreemde talen onderwijs? Het kan!

Aim: Use Flickr as a resource to practice for oral examinations
Activity: Comparing and contrasting two similar photos
Level: Upper intermediate to advanced

This lesson focuses on building class work around visual materials found at Flickr.

Lees meer…

Posted in Duits, Engels, evaluatie, Frans, interactie, samenwerken, sociaal medium, Uncategorized | Tagged | Comments Off

Inspiratiemuur over kinderrechten

Een prezi vol inspiratie om een les over kinderrechten vorm te geven!

De inspiratiemuur is gemaakt met Prezi en verzamelt linken naar downloadbare materialen, beeldbanken, online games, tools, etc. rond één bepaald thema. De ‘inspiratiemuur’ kan gebruikt worden om inspiratie op te doen tijdens je lesvoorbereiding, of om mee te geven aan je leerlingen zodat ze er hun werkstuk/spreekbeurt op kunnen baseren.

Bron: ‘Kleur bekennen’

Posted in audio, video en animatie, educatieve online tools, games, godsdienst, interactie, lesvoorbereiding, opdracht, spel, zedenleer | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off

How gaming is changing the classroom

Earlier this year, John Burk, a ninth-grade physics teacher in Atlanta, taught his students the laws of physics using the highly addictive game Angry Birds. Instead of a dry lecture, Burk used the birds catapulting into the sky to demonstrate projectile motion, and thanks to gaming, it only took 30 minutes for the students to grasp the concept.

Lees meer op GOOD education (partnership met University of Phoenix)

Posted in fysica, games, instructie, uitvoering | Tagged , , | Comments Off